Terug naar portfolio

Connect Claudia Costa

Pink Indigo is in dit nieuwe logo op zoek gegaan naar ‘connectie’.

Het werk van Connect Claudia Costa is bewonderenswaardig te noemen. Zorg staat centraal. 

Constateren en verbinden in de zorg, Casuïstiektraining herken letsel bij kinderen en Calamiteitenonderzoek begeleiding op maat.

De letter C is verdeeld in de drie categorieën van Connect Claudia Costa. Ze lopen over in elkaar en staan dus in verbinding met elkaar.
Een integer en sterk logo tegelijk, in drie kleuren die staan voor elke categorie:

Constateren, Casuïstiektraining & Calamiteitenonderzoek

Naast het logo, zijn ook het briefpapier, visitekaartjes en certificaten voor trainingen tot stand gekomen. De website is in ontwikkeling en gaat mooi aansluiten bij het hele concept.